Världsarv i mellersta Sverige

Mellersta Sverige är ett ganska litet område men som är rik på historia. Då är det inte heller konstigt att det finns hela fem stycken världsarv i regionen. Dessa ligger ganska nära varandra inte minst på grund av den kompakta ytan det handlar om. Eftersom Stockholm ligger i mellersta Sverige så besöks också dessa världsarv kontinuerligt utav turister från inte bara Sverige utan från alla delar av världen.

Nedan går vi igenom grundläggande om dessa fem stycken arven som man hittar i regionen. De fem världsarven, Falun, Engelsbergs bruk, Birka och Hovgården, Drottningholm samt Skogskyrkogården har allihop intressanta saker att både se och lära sig om och ett besök till dessa platser är rekommenderade ifall man får tillfället. Eftersom de fem arven ligger ganska nära varandra, framförallt de tre sistnämnda, så behöver man inte bara välja en ifall man är intresserad utan man hinner med flera.

Världsarvet Falun

I Dalarna så hittar du Stora Kopparberget och Falun som utgör ett av de främsta områdena för gruvhantering och metallproduktion. Visserligen så upphörde gruvdriften vid slutet av 1900-talet men när den pågick så hade den ett starkt inflytande på utvecklingen i både Sverige och Europa. Utvecklingen var inte bara teknisk utan även ekonomisk och politisk. Området beskrivs som ett historiskt och fascinerande industrilandskap och det finns mycket att se för den som är intresserad av Sveriges historia inom industri.

Falun och Stora Kopparberget skrevs in i världsarvlistan vid 2001 när gruvdriften redan hade upphört. Men med motiveringen att det var ett viktigt stycke historia så valde man att acceptera nomineringen och ge Falun en plats på listan. Eftersom platsen också har haft ett stort inflytande på flera olika områden när gruvan fortfarande var i drift så har Falun också en viktig innebörd historiskt.

Engelsbergs Bruk

Om man fortsätter på industrispåret så kan man inte glömma Engelsbergs bruk i Västmanland. Bruket är från 1600-talet och användes framförallt fram till 1800-talet. Mycket av den teknik man använde och även byggnaderna som användes finns kvar än idag i otroligt välbevarade skick. Man har också sedan renoverat en del för att återställa byggnaderna och med tiden har också en del nya byggnader tillkommit då järnbruket bytte ägare flera gånger under sin historia.

Engelsbergs bruk placerades på världsarvslistan år 1993 och det är inget mysterium att platsen blev nominerad och accepterad som världsarv. Det är ett intakt och enastående exempel på ett industrikomplex från 1600- till 1800-talen med viktiga tekniska lämningar, byggnader och till och med bostäder. Att det har skötts och tagits hand om så väl gör Engelsbergs bruk till ett tämligen unikt exempel på ett sådant industrikomplex.

Birka och Hovgården

Om man är intresserad av vikingatiden så är Birka och Hovgården ett måste. Platserna är ett av de bäst bevarade exemplen på de handelsplatser som upprättades under vikingatiden under deras välde. Motiveringen till att de två områdena placerades på världsarvlistan är att Birka och Hovgården bär ett exceptionellt välbevarat vittnesbörd till det vitt spridda handelsnätverk som vikingarna grundade under två århundraden av deras fenomenala ekonomiska och politiska expansion. Vidare så motiverade man också valet av att Birka är ett av de mest kompletta och orörda exemplen på vikingarnas handelsbosättningar som finns kvar idag. Det är nämligen inte vanligt att dessa platser är så intakta som Birka och Hovgården är då de trots allt är väldigt gamla och har gått igenom en hel del med tiden. Men genom att man har tagit hand om platserna och skött om dem ordentligt så har dem behållit sin glans.

Platsen är också populär bland turister dels internationellt men också bland svenska turister. Det är inte heller ovanligt att yngre vill besöka detta fantastiska världsarvet som en del av sin utbildning inom vikingatiden och dess historik.

Drottningholm

Som Sveriges första världsarv så kommer Drottningholms slottsområde som du hittar på Lovön i Mälaren. Här hittar man dels två stycken kungliga slott, Drottningholms slott och Kina Slott. Man finner också en unik slottspark i området och en slottsteater. Sverige fick sitt första världsarv 1991. Det är också en av Sveriges populära turistdestinationer för turister från hela världen vilket inte är chockerande om man sett platsen med egna ögon.

Världsarvskommitténs motivering gör det också tydligt varför slottsområdet förtjänar sin plats på listan. Inte bara är det ett fantastiskt område med de vackra slotten, slottsparken och dess teater utan det är också det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott som uppförts i Sverige på 1700-talet. Det är också representativt för alla europeisk kunglig arkitektur från den tiden. Inte minst då det var Versailles som förebild och inspirationskälla när man skulle uppföra slottet och området.

“Stockholmarna får vänja sig vid att se Slottet inklätt av ställningar. Nu drar ett jättearbete igång med att reparera fasaderna. Prislappen blir 500 miljoner kronor, men det är ännu oklart vilken nyans putsen ska ha.” skriver SVD

Skogskyrkogården

I Stockholm hittar man Skogskyrkogården som kom in på världsarvslistan år 1994. Det var de unga arkitekterna Erik Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz som skapade platsen som inte bara är väldigt unik som den är utan Skogskyrkogården har fungerat som en förebild för andra skogskyrkogårdar i andra länder. Platsen är dock inte så gammal som många kan tro. Det var 1920 som man tog platsen i bruk med dess begravningsplats och kapellet. Men platsen skapades mellan 1914 och 1940 så det är inget litet projekt det handlar om.

Det är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett gestaltat kulturlandskap från vård århundrade har sammansmälts till en kyrkogård. Att platsen sedan också har haft ett stort inflytande på utformningen av andra begravningsplatser som man finner i hela världen. Att detta motiverade världsarvskommittén att acceptera nomineringen.