Världsarv i norra Sverige

I norra Sverige finns flera vackra och intressant världsarv. Dessa är inte bara fantastiska att besöka utan har också en rik historik och har mycket att erbjuda för besökaren. Dessa fem platser är dock inte överdrivet nära varandra och det kan ta en hel del tid att ta sig från en plats till en annan om man planerat att besöka dem alla. Men de är alla värda ett besök för den som är intresserad av världsarven och deras historiska innebörd för Sverige och världen.

Nedan hittar du lite grundläggande information om de fem världsarven du hittar mer norrut i Sverige, Laponia, Struves meridianbåge, Gammelstads kyrkstad, Höga Kusten och Hälsingegårdar. I nuläget finns det inte fler platser i norra Sverige som är aktuella för att bli nominerade på världsarvlistan men vad som sker i framtiden är svårt att säga. Inte minst då det finns en hel del natur och historia i norra Sverige där det kan tänkas att fler naturarv kan komma att nomineras framöver.

Laponia

Laponia är ett världsarv som du hittar i Lappland som har en historia på flera tusen år. Kulturarvet är ett samiskt landskap som har spår från människors aktiviteter sedan flera tusen år tillbaka. Det är också unikt i Europa på det vis att det är det största naturlandskapet. Men man bör ha i åtanke att det inte handlar om något litet världsarv som ett monument eller liknande. Utan här hittar du bland annat nationalparker, naturreservat och såklart samebyar.

Detta har också lett till att det är unikt i Sverige som ett så kallat kombinerat världsarv. Dessa är ovanliga oavsett var i världen du kollar och det finns inte många på den internationella världsarvslistan. Ett kombinerat arv syftar på att det är både ett kulturarv och ett naturarv. Det betyder alltså att man valt att utnämna Laponia som ett världsarv av väldigt goda skäl och det finns många bra anledningar till varför man vill bevara området och se till att varken kulturen eller det vackra landskapet förstörs.

Världsarvskommitténs motivering till varför man utnämnt Laponia som ett världsarv är bland annat att man anser att landskapet är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats med tiden geologiskt och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Det finns också enastående naturfenomen och fantastisk naturskönhet. Det är med andra ord inte konstigt att man utnämnt Laponia som ett världsarv.

Struves Meridianbåge

Struves meridianbåge är ett onekligen intressant kulturarv med historia långt tillbaka till 1800-talets början. Det började med att astronomen Wilhelm von Struve ville veta den exakta storleken och formen på våran jord. Detta skulle göras med triangelmätning och man satte då upp 265 stycken mätpunkter som ligger i en sträcka genom tio länder med trettio kilometers avstånd från varandra. Den sträcker sig hela vägen från Norge ner till Svarta Havet.

Mätningarna visade sig vara otroligt exakta och sju av mätpunkterna finns i Sverige. Fyra av dessa ingår i världsarvsobjektet. Motiveringen till utnämningen var delvis att det var ett stort framsteg i vetenskapen och att det medverkat till att faktiskt fastställa den exakta storleken och formen av jordklotet. Sedan så ansåg man också att Struves meridianbåge är ett bra exempel på samarbete mellan forskare i olika länder.

Gammelstads Kyrkstad

Kyrkstäder är en samling stugor och stallar som man hittar vid norrländska sockenkyrkor där sockenbor som skulle besöka hade som fast punkt vid sina kyrkobesök. Just Gammelstad utvecklades i tidigt 1600-tal och är med andra ord en otroligt gammal kyrkstad. Man hittar kyrkstäder runtom i norra Skandinavien men just Gammelstad anses vara ett perfekt exempel på hur dessa ser ut och hur de planerades.

Den fick sin plats på världsarvslistan redan år 1996 och motiveringen var bland annat att den var ett enastående exempel på den traditionella kyrkstad som man hittar i Skandinavien. Den visar också
anpassningen av traditionell stadsplanering till det geografiska läget och det klimat som råder i området man skulle utveckla kyrkstaden i. Det är då heller inte konstigt att den fick sin nominering som världsarv.

Höga Kusten

Höga Kusten är ett kustområde som du hittar i Västernorrlands län. Det är ett vackert område med bland annat höga klippor och en landhöjning på 800 meter. Området har också varit bebott i flera tusentals år. Höga Kusten är också en av de platser på jorden där landhöjningen efter inlandsisen inte har avstannat. Det har bland annat lett till att området blivit aktuellt för forskning om isostatisk landhöjning, ett fenomen som först bevisats just här på Höga Kusten.

Området har också blivit otroligt aktuellt för turism eftersom det finns vackra vyer, klippor, skog och vatten att se och njuta av. När Höga Kusten sedan hamnade på världsarvlistan år 2000 så minskade den knappast utan snarare tvärtom.

Hälsingegårdar

Hälsingegårdar är ett världsarv du hittar i Hälsingland som har sitt ursprung från 1800-talet. De visar hur svensk byggnadstradition kunde se ut i det gamla bondesamhället i Hälsingland. Det finns idag runt tusen stycken av dessa hälsingegårdar. Men det är inte alla av dessa som direkt ingår i världsarvslistan. Utan det är sju gårdar som ingår i kulturarvet.

Det är inte heller längesedan som dessa gårdar fick sin nominering utan det var först 2012 som man fick in dem på världsarvslistan. Men man började redan arbeta 1997 för att få dem nominerade. 2005 lyckades man sedan nominera dem men det var först 2011 som man lämnade in nomineringshandlingarna till Unesco.