Världsarv i södra Sverige

I södra Sverige är världsarven man hittar på världsarvlistan mera utspridda och är inte lika nära till varandra som i mellersta. Men eftersom regionen är mindre är norra Sverige så är avståndet fortfarande mindre. I regionen hittar du fem stycken världsarv precis som i de andra regionerna. En av dem ligger däremot inte på fastlandet utan istället i Visby på Gotland. Det förhindrar dock inte ett besök eftersom man enkelt kan resa från fastlandet ifall det finns något man vill se på Gotland, till exempel världsarvet.

Nedan går vi igenom de fem världsarven och vad dem har betytt dels för Sverige och dess befolkning men också varför dem blev nominerade samt accepterade till världsarvslistan. Unescos motiveringar till varför dessa platser skulle få komma upp på listan varierar men världsarvskommittén tar precis som alltid noggranna beslut innan dem accepterar en nominering från ett land.

Hällristningsområdet i Tanum

Hällristningar var vanliga under bronsålderns och i Tanums kommun hittar du ett överflöd av dessa. Den största av dessa hällar är Vitlyckehällan som har strax under trehundra stycken inhuggna figurer. I närheten av Vitlyckehällan så hittar du också Vitlycke museet.

Området har en otrolig mängd med hällristningar och det är inte bara runt ett enda tema heller. Totalt finns det över femhundra stycken hällristningsplatser och med dessa finns det över tiotusen bilder inhuggna. Dessa har mans sedan fyllt i med rödfärg för att man lättare ska kunna se vad bilderna föreställer.

Världsarvskommitténs motivering till varför man accepterat nominering och utnämnt området till ett världsarv är föga förvånande. Dels så handlar det om kvalitén i hällristningarna. Området utgör ett bra exempel på bronsålderskonst i hög kvalité som också bevarats otroligt väl trots att det nyligen byggts en motorväg vid området. Sedan så har mångfalden i motiv på hällristningarna också motiverat till att utnämna området till ett världsarv. Framförallt eftersom dessa motiv ger en bra inblick i många aspekter på livet under bronsåldern i Europa.

Hansestaden Visby

Under medeltiden i norra Europa så bildade man så kallade hansor. Dessa var sammanslutningar av beväpnade handelsskepp som skulle säkra handeln under en farlig tidsålder. Hansestaden Visby med dess ringmur är välbevarad och 1995 så blev området upptaget på Unescos världsarvslista. Staden var tänkt att nomineras tidigare redan när Sverige blev en del av världsarvskonventionen men eftersom delar av staden saknade skydd så dröjde det. Men 1995 så hade man ökat antalet byggnadsminnen från tio till hundrasjuttiofyra stycken och man blev då ett världsarv.

Världsarvskommittén ansåg att staden var ett unikt exempel på en nordeuropeisk murad stad som presenterar en vacker och uråldrig stadsbild med sina gamla byggnader. Inte minst då staden är i så pass gott skick.

Grimetons Radiostation

I Grimeton, Varberg, hittar man en fullt fungerande elektromekanisk långvågssändare för telegrafi från början av 1920-talet. Det är sex stycken antenntorn på hundratjugosju meter vardera som står på rad. Dessa är såklart väldigt synliga och man kan till och med se dem från motorvägen på grund av sin höga höjd. Dessa torn har bevarats i sitt ursprungliga skick och är idag också världens enda fungerande elektromekaniska sändare som fortfarande fungerar. 2002 valde man sedan att nominera radiostationen som kandidat till världsarvslistan och 2004 så godkändes nomineringen utav kommittén. Med tiden så utvecklade man också området så att det nu finns informationscenter och det är lättare att som turist eller besökare att verkligen ta in områdets historia och innebörd i människans historia.

Att nomineringen accepterades är till stor del då kulturarvet är unikt i sitt slag som enda fungerande elektromekaniska sändare. Radiostationen i Grimeton är också ett monument som representerar utvecklingsprocessen för kommunikationsteknologin efter första världskriget. Den visar också hur kommunikationsteknologin utvecklades då och även förde utvecklingen framåt i tiden. Eftersom radiostationen också är så pass välbevarad och är i fungerande skick så blir den än mer intressant som världsarv.

Södra Ölands odlingslandskap

I Södra Öland så hittar man ett fantastiskt odlingslandskap som år 2000 blev ett kulturarv på världsarvslistan. Det är ett stort område på hela 56 000 hektar som har brukats ända sedan stenåldern. I området har man hittat spår av omfattande mänsklig aktivitet i form av byar, jordbruk och betesmarker. Områdets långa kulturhistoria har gett landskapet dess nutida utseende.

Världsarvskommittén menar också att Södra Öland är ett enastående exempel på mänsklig bosättning där man maximerat användning av de olika landskapstyperna på en enskild ö. Landskapet präglas också av de geologiska och topografiska förhållandena.

Örlogsstaden Karlskrona

I Blekinge hittar du örlogsstaden Karlskrona som grundades år 1680 eftersom Södra Sverige var i behov av en flottbas. I staden hittar man skeppsbyggeri, exceptionell stadsplanering samt anläggnings- och försvarsteknik som under 1700-talet uppmärksammades över hela Europa. 1998 så hamnade staden på världsarvslistan. Staden har fått tjäna som inspiration och förebild för andra flottbaser under denna tid och själva örlogsstaden är i sin tur också inspirerad av anläggningar man hittar i andra länder. För den som är intresserad av tidsåldern, skeppsbyggeri och militär historia kan hitta en hel del intressanta saker att se här. Inte minst då örlogsstaden är i ett otroligt välbevarat skick och är en av de mest kompletta av de örlogsbaser som fortfarande finns kvar i Europa.

Det var också så världsarvskommittén tänkte när de motiverade Karlskrona som världsarv. Inte bara att Karlskrona är otroligt välbevarat utan också att det är en örlogsstad i Europa inspirerad av anläggningar i andra länder. Eftersom staden sedan fick agera förebild för andra anläggningar med liknande uppgifter så blev stadens innebörd än viktigare. Under en tidsålder då länders flottstyrka var avgörande så är det också av värde för mänskligheten att det finns örlogsbaser som är så pass välbevarade att se.